Zdravie je to najcennejšie, čo máme. A preto sú tu služby medické asistencie a asistencie k cestovnému poisteniu od Allianz Assistance. Pomôžeme Vám doma aj na cestách v zahraničí. Odbornú zdravotnú pomoc poskytujeme pri úraze alebo chorobe.
Naše služby neustále vylepšujeme. Moderné technológie ako sú aplikácie na vyhodnocovanie symptómov, telemedicína alebo video chat si v medickej asistencii našli svoje pevné miesto. Svoje skúsenosti zdieľame naprieč pobočkami po celom svete tak, aby sme udržali vysoký štandard všade, kam Vás Vaše kroky zavedú. Vďaka nášmu globálnemu kompetenčnému centre v Mníchove sme schopní väčšinu špecializácií pokryť na najvyššej úrovni. Naši operátori sú Vám k dispozícii 24/7 a pomoc sa Vám dostane až v siedmich jazykoch.
Ponúkame širokú škálu služieb od zdravotnej konzultácie, cez vyšetrenie v zahraničnom zdravotnom zariadení až po prevoz leteckou ambulanciou späť na Slovensko. Vďaka hustej sieti zmluvných zdravotníckych zariadení sa môžete spoľahnúť, že bude kvalitná zdravotná starostlivosť dostupná všade, kde je to aspoň trochu možné. Pracovníci našej asistenčnej služby sú Vám kedykoľvek po ruke. V prípade zdravotných problémov sa máte na koho spoľahnúť. Stačí zavolať na telefónne číslo našej asistenčnej linky a my zariadime zvyšok.

Je poskytovaný prostredníctvom kvalifikovaných lekárov a špecialistov. Cieľom je poskytnutie konzultácie.

Obsahuje konzultovanie zdravotného stavu, vysvetlenie lekárskych pojmov a postupov, vysvetlenie účelu jednotlivých vyšetrení a laboratórnych výsledkov, vysvetlenie platnosti žiadaniek a receptov, vysvetlenie účinných látok, nežiaducich účinkov liekov a ich vzájomná interakcia, prenatálna problematika, očkovanie, dietetické, režimové a pohybové poradenstvo, poskytnutie informácií k cestovným nákladom poistencov, úhrady za úkony IVF (umelé oplodnenie) a za stomatológii, vysvetlenie princípov a fungovanie primárnej starostlivosti, preventívnych prehliadok a úhrad zdravotných služieb v kúpeľoch či ozdravovniach.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu
Allianz Assistance - Asistenčné služby k cestovnému poisteniu
 • Lekárske ošetrenie v mieste pobytu (dovolenka, služobná cesta, atď.)
 • Telefonická konzultácia zdravotného stavu s odborníkom
 • Prevoz domov pod odborným lekárskym dohľadom (vrátane možného prevozu leteckou ambulanciou)
 • Informácie pred cestovaním (turistické informácie, informácie o aktuálnych kurzoch mien, vízové povinnosti, očkovania, atď.)
 • Tlmočenie
 • Právna asistencia
 • Pomoc v prípade poškodenia, straty alebo odcudzenia cestovných dokladov alebo batožiny
Zdravotné a doplnkové služby
Allianz Assistance - Zdravotné a doplnkové služby
 • Zdravotný transport: Zorganizujeme a uhradíme Vašu prepravu do zdravotníckeho zariadenia a späť, prípadne medzi zdravotníckymi zariadeniami.
 • Dodávky liekov: Pokiaľ je zákazník nútený ostať na lôžku, zariadime pre neho dodávku predpísaných liekov a pokryjeme náklady. 
 • Druhotný lekársky názor a možnosť liečiť sa v prestížnych zdravotníckych zariadeniach: V prípade, že nie ste spokojný s diagnózou a navrhovaným postupom vlastného lekára, ponúkame možnosť druhotného lekárskeho názoru od popredných svetových špecialistov s možnosťou liečby v prestížnych zdravotníckych zariadeniach v Európe a vo svete.
 • Akútná pomoc psychológa: Zaistíme návštevu psychológa a pokryjeme náklady do výšky limitu. Poskytujeme informácie a návrhy na ďalšiu psychologickú liečbu.
 • Rehabilitácie: Pokiaľ ste nútení pristúpiť k rehabilitácii, zariadime a v rámci limitu tieto procedúry uhradíme.
 • Ošetrovateľská starostlivosť: Ak ste hospitalizovaní po dlhšiu dobu, zariadime a preplatíme ošetrovateľskú starostlivosť po Vašom návrate domov. Táto starostlivosť musí byť lekársky odôvodnená. 
 • Výpomoc v domácnosti: Ak ste hospitalizovaní po dlhšiu dobu, zariadime a preplatíme v priebehu a po Vašom návrate výpomoc v domácnosti (prípravu jedla, nákupy, stráženie a venčení domácich miláčikov atď.).
Informačné a konzultačné služby
Allianz Assistance - Informačné a konzultačné služby
 • Lekár na telefónu:  Cieľom je poskytnutie konzultácie prostredníctvom kvalifikovaných lekárov a špecialistov z mnoha oborov medicíny.
 • Video chat s lekárom: Jedná sa o video variantu lekára na telefóne s rovnakým rozsahom služieb. Na rozdiel od telefonického kontaktu, získate možnosť ukázať lekárovi zranenie alebo vizuálne symptómy ochorenia.
 • Symptom checker: Aplikácia, ktorej účelom je poskytovať používateľom predbežné vyhodnotenie symptómov. Vďaka adaptívnemu uvažovaniu umelej inteligencie, pokladá aplikácia intuitívne otázky, pripraví tak diagnózu a utriedi hlásené zdravotné problémy. Výsledné odporučenie Vám pomáha fundovane sa rozhodnúť o ďalšom postupe.
 • Chat s operátorom: Slúži k zjednodušeniu a rýchlejšiemu uzatvoreniu škodných udalostí, ktoré vznikali v priebehu Vašej zahraničnej dovolenky.
 •     
  Telemedicína: Je konzultácia s lekárom, s cieľom stanovenia diagnózy, odporučenia alebo  predpísanie liekov (medikácie), pokiaľ to legislatíva umožňuje.