Motoristom na cestách aj v zahraničí poskytujeme asistenčné služby k havarijnému poisteniu aj povinnému ručeniu alebo predĺženej záruke u nových aj starších vozidiel. Ak je Vaše vozidlo nepojazdné, či už z dôvodu havárie alebo poruchy, postaráme sa o to, aby ste mohli čo najrýchlejšie pokračovať v ceste.

 • najvyššie krytie na trhu

 • fundovaní a ochotní operátori k dispozícii 24/7
 • platí v prípade nehody, poruchy alebo chyby vodiča
 • pre osobné autá aj motocykle
 • využitie telematických systémov a ďalších inovácií
 • služby zabezpečujúce mobilitu elektrickým vozidlám a hybridom
Poistenie predĺženej záruky poskytujeme na nové aj staršie vozy, spravidla do nájazdu 200.000 km. Aj so starším vozom tak môžete jazdiť v pohode a bez obáv z neočakávaných porúch a tým pádom aj vysokých jednorazových výdavkov. U nových vozidiel poskytujeme predĺženú záruku nad rámec štandardnej záruky poskytované výrobcom.
 • na nové aj staršie vozy
 • široký rozsah poistených dielov
 • až do nájazdu 200.000 km
 • súčasťou poistenia je aj služba cestná asistencia
 • jednoduché hlásenia poistnej udalosti
 • platnosť v tuzemsku aj vo väčšine Európy (platnosť poistenia sa kryje s platnosťou zelenej karty)
Asistenčné služby
Allianz Assistance - silničná asistencia
 • Cestné asistenčné služby: v prípade poruchy vozidla (bCall) poskytujeme služby typu odtiahnutie vozidla, pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo; v prípade núdzového volania (eCall) – kontaktovanie integrovaných záchranných zložiek v prípade nehody; poradenské služby (iCall) – ponuka call centra a informačných služieb behom vašej cesty.
Poistenie
Allianz Assistance - poistenie automobilov
 • Záruky: Predĺženie záruky výrobcu vozidla a záruka na mechanické a elektrické súčiastky ojazdených vozidiel. Program pre zvýšenie zákazníckej spokojnosti a lojality voči servisnej sieti.

 • Poistenie pneumatík: Poistenie defektu pneumatík, ktorý vznikol prerazením ostrého predmetu alebo nabehnutím na obrubník. Môže zahŕňať aj poistenie poškodenia ráfikov vozidla.

 • Maintenance program: balíček pre poistenie servisných nákladov na vozidlá vrátane pravidelných servisných prehliadok
Ochrana financií
Allianz Assistance - ochrana financí automotive
 • Poistenie schopnosti splácať (PPI): Poistenie schopnosti splácať pôžičku v prípadoch úmrtia, choroby, nehody, strate schopnosti pohybu, kritických ochorení a nezavinenej strate príjmov.

 • Ochrana aktív (GAP): Ochrana proti krátkodobej strate tržnej hodnoty a hodnoty vo finančnej/leasingovej zmluve (krátkodobý GAP) alebo ochrana proti rozdielu medzi tržnou hodnotou vozidla a hodnotou náhradného vozidla v prípade totálnej škody, záručné vady a odcudzenie (Return to Invoice GAP).
Inovácie
Allianz Assistance - Inovácie automotive
 • Telematické systémy: ponúka telematických systémov a služieb pre osobné vozidlá a motocykle

 • Špecifické produkty zabezpečujúce mobilitu elektrickým vozidlám a hybridom

 • Špecifické kombinácie služieb a poistných produktov