Sme jednotkou v oblasti ochrany elektronických zariadení. Máme širokú, preverenú sieť servisných stredísk a sme tak schopní garantovať vysoko kvalitné služby s mimoriadnou dostupnosťou. Vďaka tomu sme ako prvý v Českej republike a na Slovensku ponúkli VIP poistenie predĺženej záruky s garanciou opravy do 5 dní a naďalej ho inovujeme a vylepšujeme.
Poistenie predĺženej záruky
Allianz Assistance - predĺžená záruka
 • Možnosť dokúpiť variant VIP s garanciou opravy do 5 dní
 • Predĺženie záruky až na 5 rokov
 • Bez spoluúčasti a amortizácie
 • Chráni prístroj v porovnateľnom rozsahu ako záruka od výrobcu.
 • Úhrada nákladov za opravu výrobku
 • Odvoz pokazených výrobkov nadmernej veľkosti do servisu, prípadne oprava na mieste
 • V prípade, že nie je oprava možná, náhrada za nový výrobok porovnateľných parametrov.
Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia
Allianz Assistance PNPO
 • Kryje prípady náhodného poškodenia prístroja a jeho odcudzenia. 
 • Platí ihneď po zakúpení prístroja.
 • K dispozícii vo variantoch na 1 alebo 2 roky 
 • Bez amortizácie 
 • Nízka spoluúčasť
 • V prípade nemožnosti prístroj opraviť, úhrada nákladov na nový prístroj s porovnateľnými parametrami do výšky obstarávacej ceny
 •  
Poistenie mobilných zariadení
Allianz Assistance PMZ
 • K dispozícii vo variantoch na 1 alebo 2 roky
 • Kryje prípady náhodného poškodenia prístroja, jeho odcudzenie a prípadné zneužitie dát, či volacieho času.
 • Platí ihneď po zakúpení prístroja.
 • Nízka amortizácia a spoluúčasť
 • Kryje prípady poškodení spôsobených deťmi, tretími osobami a domácimi miláčikmi.
 • Kryje poškodenie následkom vniknutej kvapaliny do elektrických častí, aj rozbitie displeja následkom pádu.
 • Voliteľne zahŕňa aj vreckové krádeže.

Kedykoľvek sa dostanete do ťažkostí a potrebujete pomoc, môžete sa spoľahnúť na naše asistenčné služby. Skúsenosti čerpáme nielen z nášho mnohoročného pôsobenia v Slovenskej republike, ale aj od našich zahraničných pobočiek po celom svete.

Sme prvou spoločnosťou na trhu, ktorá začala ponúkať asistenčnú pomoc pri poruchách a haváriách v domácnosti. Od roku 2001, kedy sme s touto službou začali, ju neustále inovujeme a rozširujeme podľa Vašich potrieb.

Allianz Assistance - asistenčné produkty
 • Odvrátenie havarijného stavu (elektrikár, inštalatér, kúrenár, sklenár, zámočník, plynár, pokrývač)
 • Servis domácich spotrebičov
 • Neurgentné asistenčné služby
 • V prípade neobývateľnej domácnosti, operátor zaistí náhradné ubytovanie a dopravu.