Moderný životný štýl si vyžaduje aj moderné spôsoby ochrany. Prinášame preto rad poistenie Lifestyle, ktoré zmiernia riziká vyplývajúce z používania moderných technológií, aktívneho a spotrebného štýlu života.

IT a Internet sú dnes prirodzenou súčasťou života väčšiny z nás. Umožňujú nám jednoducho komunikovať s ostatnými treba na druhom konci sveta. Zmenili možnosti a spôsob akým nakupujeme, ako sa bavíme aj ako získavame informácie a mnoho ďalšieho. S ich rozmachom prichádzajú aj riziká a nebezpečenstvá. Mnohým z nich sa dá len ťažko vyhnúť. Dôležité je teda nielen rizikám predchádzať, ale v prípade, že dôjde k najhoršiemu, aj vedieť následkom čeliť.

Allianz Assistance prináša poistenie kybernetických rizík Digital Risk určené pre rodiny i jednotlivcov.

Bezpečné online platby
online platby

Ohráni pred zneužitím platobných prostriedkov v dôsledku podvodného jednania a kybernetických útokov:

 • Phishingové útoky (cez e-mail, SMS, účty na sociálnych sieťach alebo Pay účty)
 • Ransomware (vydieračské softwary blokujú dáta, či zamknú obrazovku)
Poskytneme Vám právnu asistenciu a náhradu prípadnej škody.
 •  
Bezpečné online nákupy
online nákupy

Chráni pri nákupoch na e-shope alebo aukčnom portáli so sídlom v EÚ či USA (napr. Aukro, Bazos, eBay, Amazon, Alibaba). 

 

 • Doručenie tovaru, ktorý je vadný, poškodený, neúplné alebo odlišné od objednaného 
 • Neskoré doručenie objednaného tovaru (< 5 pracovných dní, než bolo dojednané)
 • Nedoručenie tovaru vôbec

Poskytneme Vám právnu asistenciu a náhradu prípadnej škody.

Ochrana online identity
online identita

Chrání proti zneužitiu online identity a kyberšikane.

Online identita

 • Vznik dlhu poistenca (zneužitie údajov s cieľom spáchania podvodu, v dôsledku čoho vznikne poistenému majetková ujma)
 • Zneužitie, či neoprávnené použitie prístupov do osobného účtu/profilov

Kyberšikana (zverejnenie nepravdivých a negatívnych informácií na internete)

 • Nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote
 • Ohrozenie dobrej povesti na základe zverejnenia urážky, či ohovárania
 • Kyberšikana detí aj dospelých

Získate neobmedzený prístup k online scanneru, ktorý funguje ako aplikácia pre aktívnu kontrolu výskytu osobných údajov na sieti, vrátane Dark Webu. Ďalej nahradíme vzniknutú škodu (zneužitie identity s následkom finančnej škody) a poskytneme právnu asistenciu a ochranu, prípadne pomoc psychológa (v prípade kyberšikany). 

 

Ochrana IT zariadenia a dát
ochrana IT zariadení

Chrání pri poškodení zariadenia a pomáha pri strate dát.

IT asistencia (počítačová pomoc na diaľku)

 • Výrazné spomalenie činnosti IT zariadení (PC, notebook, tablet)
 • Vznik chybovej hlášky
 • Strata hesla
 • Zavírenie

Záchrana dát

 • Strata alebo poškodenie dát (harddisk, externý disk, tablet, mobilný telefón)

V prípade, že nebude úspešná IT asistencia na diaľku, kryje poistenie aj zložitejšie opravy v servise.

poistenie vstupenek
Poistenie vstupeniek Vás chráni proti finančnej strate pri zrušení vstupenky na akciu z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, ako je napríklad choroba, zranenie, neočakávaná nehoda v domácnosti a pod.
PPI

Poistenie schopnosti splácať kryje nepredvídateľné udalosti, kedy nie ste náhle schopní splácať svoj úver. Pomôže tak zmierniť straty pri dlhodobom výpadku príjmov.

Poistenie je možné uplatniť pri nasledujúcich udalostiach:

 • Pracovná neschoposť
 • Nedobrovoľná strata zamestnania
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Úmrtie následkom úrazu
Poistenie osobných vecí
Poistenie osobných vecí a kariet ochráni platobné karty proti zneužitiu treťou osobou a takisto osobné veci, ktoré klient nosí so sebou najčastejšie (napr. kľúče, peniaze, doklady, atď.) proti krádeži prípadne strate. Náhrada zahŕňa nielen odcudzené, či stratené veci, ale aj náklady spojené s blokovaním kariet, či vystavenie novej karty.