Upozornenie: Používate zastaralý prehliadač, prosíme vyberte si novší prehliadač napríklad Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.

Moderný životný štýl si vyžaduje aj moderné spôsoby ochrany. Prinášame preto rad poistenie Lifestyle, ktoré zmiernia riziká vyplývajúce z používania moderných technológií, aktívneho a spotrebného štýlu života.

IT a Internet sú dnes prirodzenou súčasťou života väčšiny z nás. Umožňujú nám jednoducho komunikovať s ostatnými treba na druhom konci sveta. Zmenili možnosti a spôsob akým nakupujeme, ako sa bavíme aj ako získavame informácie a mnoho ďalšieho. S ich rozmachom prichádzajú aj riziká a nebezpečenstvá. Mnohým z nich sa dá len ťažko vyhnúť. Dôležité je teda nielen rizikám predchádzať, ale v prípade, že dôjde k najhoršiemu, aj vedieť následkom čeliť.

Allianz Assistance prináša poistenie kybernetických rizík Digital Risk určené pre rodiny i jednotlivcov.

Bezpečné online platby
online platby

Ohráni pred zneužitím platobných prostriedkov v dôsledku podvodného jednania a kybernetických útokov:

 • Phishingové útoky (cez e-mail, SMS, účty na sociálnych sieťach alebo Pay účty)
 • Ransomware (vydieračské softwary blokujú dáta, či zamknú obrazovku)
Poskytneme Vám právnu asistenciu a náhradu prípadnej škody.
 •  
Bezpečné online nákupy
online nákupy

Chráni pri nákupoch na e-shope alebo aukčnom portáli so sídlom v EÚ či USA (napr. Aukro, Bazos, eBay, Amazon, Alibaba). 

 

 • Doručenie tovaru, ktorý je vadný, poškodený, neúplné alebo odlišné od objednaného 
 • Neskoré doručenie objednaného tovaru (< 5 pracovných dní, než bolo dojednané)
 • Nedoručenie tovaru vôbec

Poskytneme Vám právnu asistenciu a náhradu prípadnej škody.

Ochrana online identity
online identita

Chrání proti zneužitiu online identity a kyberšikane.

Online identita

 • Vznik dlhu poistenca (zneužitie údajov s cieľom spáchania podvodu, v dôsledku čoho vznikne poistenému majetková ujma)
 • Zneužitie, či neoprávnené použitie prístupov do osobného účtu/profilov

Kyberšikana (zverejnenie nepravdivých a negatívnych informácií na internete)

 • Nezákonné vyzradenie informácií o súkromnom živote
 • Ohrozenie dobrej povesti na základe zverejnenia urážky, či ohovárania
 • Kyberšikana detí aj dospelých

Získate neobmedzený prístup k online scanneru, ktorý funguje ako aplikácia pre aktívnu kontrolu výskytu osobných údajov na sieti, vrátane Dark Webu. Ďalej nahradíme vzniknutú škodu (zneužitie identity s následkom finančnej škody) a poskytneme právnu asistenciu a ochranu, prípadne pomoc psychológa (v prípade kyberšikany). 

 

Ochrana IT zariadenia a dát
ochrana IT zariadení

Chrání pri poškodení zariadenia a pomáha pri strate dát.

IT asistencia (počítačová pomoc na diaľku)

 • Výrazné spomalenie činnosti IT zariadení (PC, notebook, tablet)
 • Vznik chybovej hlášky
 • Strata hesla
 • Zavírenie

Záchrana dát

 • Strata alebo poškodenie dát (harddisk, externý disk, tablet, mobilný telefón)

V prípade, že nebude úspešná IT asistencia na diaľku, kryje poistenie aj zložitejšie opravy v servise.

poistenie vstupenek
Poistenie vstupeniek Vás chráni proti finančnej strate pri zrušení vstupenky na akciu z dôvodu nepredvídateľnej udalosti, ako je napríklad choroba, zranenie, neočakávaná nehoda v domácnosti a pod.
PPI

Poistenie schopnosti splácať kryje nepredvídateľné udalosti, kedy nie ste náhle schopní splácať svoj úver. Pomôže tak zmierniť straty pri dlhodobom výpadku príjmov.

Poistenie je možné uplatniť pri nasledujúcich udalostiach:

 • Pracovná neschoposť
 • Nedobrovoľná strata zamestnania
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Úmrtie následkom úrazu
Poistenie osobných vecí
Poistenie osobných vecí a kariet ochráni platobné karty proti zneužitiu treťou osobou a takisto osobné veci, ktoré klient nosí so sebou najčastejšie (napr. kľúče, peniaze, doklady, atď.) proti krádeži prípadne strate. Náhrada zahŕňa nielen odcudzené, či stratené veci, ale aj náklady spojené s blokovaním kariet, či vystavenie novej karty.