Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

"Sme tu, aby sme pomáhali."

Pomáhame vodičom na cestách, asistujeme v domácnostiach, pomáhame pri zdravotných ťažkostiach v zahraničí a poisťujeme vybavenie domácností. Sme hrdí na to, že robíme prácu, ktorá dáva zmysel. Chcete se k nám pridať?