Jazyk

Servis domácich spotrebičov

Služba Servis domácich spotrebičov Vám garantuje bezproblémový chod domácnosti a poskytne Vám pomoc v prípade, ak Vám niektorý z Vašich veľkých či vstavaných spotrebičov vypovie službu. Platí pre prístroje, ktoré sú v prevádzke menej ako sedem rokov.

Asistenčnú službu servisu domácich spotrebičov možno využiť niekoľkokrát za rok, a to až do výšky dohodnutého limitu. Do ceny za poskytnutú asistenciu možno zahrnúť náklady na dopravu, diagnostiku, prácu aj náhradné diely.

Výhody, ktoré získate: 

 

  • oprava poškodeného výrobku,
  • uhradenie nákladov za dopravu,
  • diagnostiku, prácu,
  • jednoduché hlásenie škody.

Jednoducho a rýchlo môžete škodu nahlásiť týmito spôsobmi:

 

  1. Použitím QR kódu na poistnej zmluve sa jej údaje automaticky načítajú do webového formulára na hlásenie škôd.
  2. Online vyplnením formulára na hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

Až 83 % opýtaných by ocenilo servis domácich spotrebičov.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.