Jazyk

Poistenie schopnosti splácať

Poistenie schopnosti splácať Vám poskytuje ochranu pred nepredvídateľnými udalosťami, ktoré môžu nepriaznivo zasiahnuť Váš finančný rozpočet. Ak napríklad znenazdajky nie ste schopný splácať svoj úver, uhradíme za Vás splátky počas celej doby Vašej indispozície.

Poistné udalosti kryté Poistením schopnosti splácať:

  • pracovná neschopnosť,
  • nedobrovoľná strata zamestnania,
  • hospitalizácia,
  • úmrtie následkom úrazu.

Jednoducho a rýchlo môžete škodu nahlásiť týmito spôsobmi:

 

  1. Použitím QR kódu na poistnej zmluve sa jej údaje automaticky načítajú do webového formulára na hlásenie škôd.
  2. Online vyplnením formulára na hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

Unikátna poistka s jedným z najširších krytí na trhu.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.