Jazyk

Poistenie predĺženej záruky

Poistenie predĺženej záruky predlžuje záručnú lehotu domácich spotrebičov o 1, 2 alebo 3 roky v porovnateľnom rozsahu ako zákonná záruka od výrobcu. Poistenie je určené pre bežné domáce spotrebiče ako sú chladničky, mrazničky, práčky, sušičky alebo televízory. Dĺžku predĺženej záruky si volíte Vy sami.

  

Poistenie predĺženej záruky Vám zaručí:

- opravu nefunkčného výrobku,

- dodanie nového výrobku v prípade, ak ho nie je možné opraviť,

- úhradu nákladov za prácu a cestu technika (ak je potrebné opraviť výrobok priamo u zákazníka),

- náhradné diely a materiál vrátane nákladov na odoslanie opraveného alebo nového výrobku zákazníkovi.

 

Výhody, ktoré Poistením predĺženej záruky získate:

- najväčší rozsah poistiteľných výrobkov na trhu,

- poistné plnenie formou opravy či náhradného výrobku až do výšky obstarávacej ceny (nie podľa časovej ceny),

- nulová spoluúčasť zákazníka,

- náklady hradené priamo opravárovi.

Jednoducho a rýchlo môžete škodu nahlásiť týmito spôsobmi: 

  1. Použitím QR kódu na poistnej zmluve sa jej údaje automaticky načítajú do webového formulára na hlásenie škôd.
  2. Online vyplnením formulára na  hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

Uzavretie Poistenia predĺženej záruky je možné u ktoréhokoľvek z našich obchodných partnerov.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.