Jazyk

Právna Asistencia

Služba Právnej Asistencie Vám poskytne odborné poradenstvo, praktické informácie alebo právnu ochranu v náročných životných situáciách. 

Asistenciu je možné využiť napríklad v prípadoch, keď potrebujete:

  • zabezpečiť právnu pomoc alebo uhradiť náklady na vykonané právne úkony (znalecký posudok, zastupovanie a pod.),
  • informácie o tom, ako správne postupovať pri riešení problémových situácií,
  • oboznámiť sa s postupmi a procedúrami pri styku s úradmi alebo získať informácie o vzťahu občan verzus súd,
  • zistiť adresy a kontakty inštitúcií.

Nadštandardné služby pre Vašu spokojnosť (Concierge)

  • vyhľadanie spojov a rezervácia leteniek a cestovných lístkov,
  • zabezpečenie náhradného vozidla,
  • rezervácia ubytovania a služieb alebo kultúrnych či športových podujatí,
  • doručenie darov alebo odovzdanie odkazu.

­

­
­

Info

­

 

!

Uzavretie Právnej Asistencie je možné u našich obchodných partnerov.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.