Jazyk

Poistenie IT Asistencia

Služba Poistenie IT Asistencia Vám zabezpečí pomoc špecialistov pri problémoch s Vaším počítačom či tabletom. K poskytnutiu účinnej pomoci stačí iba pripojenie na internet a spustenie programu, ktorý technikovi umožní zasiahnuť na diaľku. Ak sa ťažkosti nepodarí odstrániť cez vzdialený prístup, zašlite prístroj do servisu a my Vám opravu uhradíme.

 

Výhody, ktoré s Poistením IT Asistencia získate: 

  • nezávislé poskytnutie pomoci bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate,
  • garancia spojenia medzi Vami a poskytovateľom služieb,
  • početnosť a rozsah pomoci podľa Vašich potrieb,
  • účinná a rýchla odborná pomoc vďaka jedinému zavolaniu,
  • úspora Vašich peňazí aj Vášho času za cestu do servisu.

Príklady použitia:

  • zabudnuté heslo do webovej aplikácie či e-mailovej služby,
  • napadnutie vírusom
  • výrazné spomalenie prístroja
  • chybová hláška

­

­
­

Info

­

 

!

Viac ako 65 % opýtaných považuje IT Asistenciu za užitočnú pomoc v domácnosti.*

* Prieskum trhu 2016, Stem/Mark, n=756

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.