Jazyk

Poistenie asistenčných služieb Domácej asistencie

Hlavné výhody Domácej asistencie:

Istota

Asistenčná centrála funguje nepretržite. Operátor rýchlo zaistí príjazd odborníka na miesto havárie a ten havarijnú situáciu vyrieši. Pokiaľ bude Vaša domácnosť v dôsledku havárie neobývateľná, operátor Vám tiež zabezpečí náhradné ubytovanie v hoteli a dopravu doň. Všetky náklady až do limitu poistného plnenia platíme my.

Nízka cena

Ušetríte čas zháňaním opravára a aj náklady na vykonanú opravu v domácnosti.

Pohodlie a spoľahlivosť

Profesionálny prístup odborníkov a okamžité riešenie problému Vám poskytne pokoj a pohodlie. Samozrejmosťou je dohodnutie termínu opravy na presný deň a čas podľa Vašich možností.

 

Objednanie služby na +420 283 002 823

 • Operátorovi nahlásite meno, priezvisko, adresu a číslo poistnej zmluvy, a tiež mu popíšete vzniknutú havarijnú situáciu.
 • Operátor Vám na miesto havárie pošle podľa dohody opravára a podá Vám informácie o jeho výjazde.
 • Opravár na mieste vyhodnotí situáciu a oznámi Vám rozsah vyžadovanej opravy a predpokladanú cenu za prácu a materiál.
 • Súhlasom s cenou zároveň ústne vyjadríte svoj súhlas so zmluvou o dielo. V opačnom prípade nie je opravár oprávnený zasiahnuť a samotnú opravu vykonať.

Po vykonaní opravy Vám opravár na mieste vystaví protokol o zásahu, ktorý Vám po podpise zároveň slúži aj ako záručný list na vykonané práce

S poistením asistenčných služieb získate možnosť obrátiť sa pri havárii v domácnosti na nasledujúcich opravárov:

 

 • inštalatér
 • kúrenár,
 • zámočník
 • plynár,
 • elektrikár,
 • sklenár,
 • pokrývač.

­

­
­

Info

­

 

!

Uvedené služby určené na odvrátenie havarijného stavu poskytujeme iba na území Českej republiky.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.