Jazyk

Domácnosť

Naše poistné produkty určené pre domácnosť prinášajú komplexnú ochranu domácich spotrebičov a elektroniky vrátane mobilných zariadení a po novom aj bicyklov a elektrobicyklov. Na českom i slovenskom trhu sme jednotkou v Poistení predĺženej záruky a náhodného poškodenia, ktoré neustále inovujeme a prispôsobujeme Vašim potrebám.

Medzi poistné produkty patria:


Cyklo Asistencia
Pripoistenie domácej asistencie
Servis domácich spotrebičov
Poistenie schopnosti splácaťí

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.