Jazyk

Zdravie

Odbornú zdravotnú asistenciu poskytujeme v prípade choroby či úrazu na českom a slovenskom trhu ako súčasť životného poistenia a poistenia majetku a delíme ju na Informačné a konzultačné služby cez telefón a Zdravotné a doplnkové služby.

Informačné a konzultačné služby cez telefón zahŕňajú:

• posúdenie zdravotných ťažkostí,

• výklad lekárskej správy či laboratórneho vyšetrenia, vysvetlenie lekárskych postupov,

• dietetické, režimové a pohybové poradenstvo k jednotlivým druhom chorôb,

• zaistenie domácej starostlivosti.

Zdravotné a doplnkové služby zahŕňajú:

  • stráženie a starostlivosť o deti a seniorov,
  • odvoz do zdravotného zariadenia,
  • sprievod k lekárovi,
  • nákup a dovoz potravín a liekov,
  • upratovanie bytu a práce na záhrade,
  • starostlivosť o domáce zvieratá.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112