Jazyk

Cestovanie

Pre popredné české a slovenské poisťovne a banky zabezpečujeme v rámci cestovného poistenia aj zdravotnú asistenciu. Ponúkame širokú škálu služieb od vyšetrenia v zahraničnom zdravotnom zariadení až po prevoz leteckou ambulanciou späť do Česka.

Pri poskytovaní zdravotnej asistencii úzko spolupracujeme s našimi zahraničnými pobočkami v 76 krajinách sveta a s globálnym kompetenčným centrom v Mníchove (Global Medical Competence Centre), ktoré pokrýva všetky lekárske špecializácie na najvyššej úrovni.

Výhody, ktoré získate v rámci svojho cestovného poistenia sú napríklad

  • lekárske ošetrenie na mieste dovolenky,
  • telefonická konzultácia zdravotného stavu s odborníkom,
  • prevoz domov pod odborným lekárskym dohľadom.

Doplnkové asistenčné služby

  • informácie pred cestou (turistické informácie, informácie o aktuálnych kurzoch mien, vízovej povinnosti, očkovaní a pod.),
  • tlmočenie,
  • právna asistencia,
  • pomoc v prípade straty či odcudzenia cestovných dokladov.

Zdravotná asistencia v číslach

Viac ako 16 000 asistenčných prípadov ročne.
V roku 2015 sme zabezpečili celkovo až 410 repatriácií zo zahraničia.
Spokojnosť s asistenčnou starostlivosťou dosiahla v roku 2015 až 72,4%.
Až 97,3 % hovorov je obslúžených do 20 sekúnd.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112