Jazyk

Právne podmienky

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P&C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom spoločnosti AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112. 

Logo skupiny Allianz Assistance je použité s vedomím spoločnosti AWP P&C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Použitie súborov „cookies“

Cookies sú malé časti informácií, ktoré sú Vaším prehliadačom ukladané na Vašom pevnom disku. Súbory cookies tohto druhu na tomto webe nepoužívame, prezeranie týchto webových stránok teda nebude mať za následok ukladanie ďalších informácií na Vašom počítači bez Vášho súhlasu.

Za účelom zlepšenia rozvoja dizajnu a usporiadania stránok používame softvér na sledovanie počtu prichádzajúcich zákazníkov a využitie webu. Tento softvér nám neumožňuje získavať žiadne osobné identifikačné údaje.


 

 

As with whitespace, choose font sizes, font weight and styles dependent on the message you want to tell your audience. Headlines structure your text and provide visual guidance, bold styles highlight certain aspects. Lists can be used to give a quick and easy overview of several options or characteristics. Structure your text with paragraphs to be able to retrieve and refer to information while reading.

As with whitespace, choose font sizes, font weight and styles dependent on the message you want to tell your audience. Headlines structure your text and provide visual guidance, bold styles highlight certain aspects. Lists can be used to give a quick and easy overview of several options or characteristics. Structure your text with paragraphs to be able to retrieve and refer to information while reading.

Nenašli ste odpoveď?

Kontaktujte nás na info.sk@allianz.com

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.