Jazyk

Allianz Partners vo svete


Sme Allianz Partners. Sme tu, aby sme Vám pomáhali.

Skupina Allianz Partners (AP) je celosvetovým lídrom v poskytovaní asistenčných služieb a produktov neživotného poistenia. Misiou skupiny je pomáhať ľuďom, čo aj vystihuje svojím mottom: We Help and Protect, Anytime, Anywhere.

Skupina Allianz Partners patrí do silnej medzinárodnej finančnej skupiny Allianz SE a na trhu pôsobí pod značkami Allianz Global Assistance, Allianz Global Automotive a Allianz Care už viac ako 60 rokov. Vďaka tomu má v oblasti poistenia automobilov, zdravia a cestovania bohaté skúsenosti.

Pobočky

Pobočky a obchodné kancelárie Allianz Partners nájdete v 76 krajinách sveta a pracuje v nich viac ako 19 000 zamestnancov, s ktorými sa dohovoríte 70 svetovými jazykmi.

Asistenčné služby poskytujú 365 dní v roku, 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.