Jazyk

O nás

Skupina Allianz Partners pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000. Asistenčné služby a poistné produkty ponúkame koncovým zákazníkom prostredníctvom našich obchodných partnerov vystupujúcich pod obchodnou značkou Allianz Assistance.

Prečo si vybrať práve skupinu Allianz Partners?

  • Allianz Partners je členom skupiny Allianz – jedného z najväčších poisťovacích domov a svetového lídra na trhu s finančnými službami.
  • Vďaka unikátnemu prepojeniu asistenčných služieb a poistenia Vám v domácnosti aj na cestách poskytneme skutočne účinnú pomoc a komplexné riešenia.
  • Spolupracujeme s dlhodobo preverenou sieťou dodávateľov a garantujeme Vám vysokú úroveň kvality všetkých našich služieb.
  • Využívame zázemie a skúsenosti nadnárodnej spoločnosti a vďaka tomu prinášame preverené, efektívne a nadčasové služby a produkty.
  • Máme takmer 200 zamestnancov, ktorí neustále pracujú na tom, aby sme Vám poskytovali tú najlepšiu možnú starostlivosť.
  • Využívame zázemie a skúsenosti nadnárodnej spoločnosti a vďaka tomu prinášame overené, efektívne a nadčasové služby a produkty.

  • Máme takmer 200 zamestnancov, ktorí neustále pracujú na tom, aby sme Vám poskytovali tú najlepšiu starostlivosť.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.