Jazyk

História

História spoločnosti sa začala písať v roku 1950 vo Švajčiarsku, kedy tím obchodných priekopníkov založil spoločnosť Elvia Reiseversicherung a začal pomáhať ľuďom v ťažkých chvíľach.

O 24 rokov neskôr, v roku 1974, bola vo Francúzsku založená spoločnosť SACNAS-Mondial Assistance, ktorá začala poskytovať okrem cestovného poistenia aj cestnú, medickú a repatriačnú asistenciu.

Nárast počtu našich klientov aj celej spoločnosti priniesli 80. a 90. roky 20. storočia. Vrcholom rozvoja sa stal rok 1995, kedy sa Elvia spojila s nemeckou spoločnosťou Mondial Group.

V roku 2000 nasledovalo spojenie Elvie Reiseversicherung a francúzskej SACNAS-Mondial Assistance, čím skupina získala dnešnú podobu.

V roku 2006 sme svetu predstavili našu značku a hodnoty v novom šate. Nová identita vyjadrovala naše odhodlanie neustále zvyšovať komfort klientov a odrážala našu celosvetovú pôsobnosť.

Rok 2007 priniesol strategické prepojenie štyroch francúzskych spoločností – Mondial Assistance, Francie Secours, Elvia a SSC – ktoré spojili svoje sily a vytvorili značku Mondial Assistance. Tento krok posilnil našu pozíciu a verní svojej vízii medzinárodného rastu sme otvorili ďalšie pobočky v Mexiku a Indii.

V roku 2010 sa začal prechod Mondial Assistance Group ku značke Allianz Global Assistance.

V januári 2014 sa začala písať nová kapitola histórie spoločnosti, a to sformovaním skupiny Allianz Worldwide Partners, v ktorej sa skĺbila sila a skúsenosti troch svetových značiek – Allianz Global Assistance, Allianz Global Automotive a Allianz Worldwide Care.

Od roku 2018 vystupuje spoločnosť celosvetovo pod značkou Allianz Partners.

V roku 2017 mala skupina Allianz Partners po celom svete už 36 pobočiek a obchodné aktivity viedla až v 76 krajinách.

Takmer 80 rokov spoločných skúseností a neustále zdokonaľovaného know-how nám umožnilo stať sa v oblasti cestovného poistenia a asistenčných služieb svetovým lídrom.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.