24/7 HOTLINE
Jazyk

Vedenie spoločnosti

Allianz Global Assistance - Agnieszka Krupa Generálna riaditeľka

Agnieszka Krupa
Generálna riaditeľka

Allianz Global Assistance - Zbigniew Macura

Zbigniew Macura
Prevádzkový riaditel

Allianz Global Assistance - Vladimíra Psíková

Vladimíra Psíková
Finančná riaditeľka

Allianz Global Assistance - Lubica Machovichová Technická riaditeľka

Lubica Machovichová
Technická riaditeľka

Allianz Global Assistance - Květoslav Nezveda

Květoslav Nezveda
HR riaditel

Allianz Global Assistance - Jindřich Bednář

Jindřich Bednář
Obchodný a marketingový riaditel

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.