Jazyk

Kariéra

"Sme tu, aby sme pomáhali"

Pomáhame vodičom na cestách, asistujeme v domácnostiach, pomáhame pri zdravotných problémoch v zahraničí a poisťujeme vybavenie domácností. Sme hrdí na to, že robíme prácu, ktorá dáva zmysel. Chcete sa k nám pridať?

Pozrite sa aktuálne pozície, ktoré potrebujeme obsadiť zdeMožno hľadáme práve Vás.


Hodnoty spoločnosti

Základy našej spoločnosti stoja na štyroch hodnotách, ktoré prenášame do našej každodennej práce.

Sú nimi:Starostlivosť

Konáme v najlepšom záujme druhých 
Načúvame potrebám našich klientov. Pomáhame po celom svete. Sme pyšní na to, čo robíme.

Allianz Global Assistance - Jednáme v nejlepším zájmu druhých
Allianz Global Assistance - Usilujeme o to být nejlepší

Najvyššia kvalita

Usilujeme sa byť najlepší 
Sme odhodlaní a pripravení podávať vysoké výkony. Hľadáme príležitosti k neustálemu zdokonaľovaniu.

Spolupráca

Spoločne sme silnejší 
Konáme ako jeden. Zdieľame svoje znalosti aj skúsenosti. Všetci vyznávame rovnaké hodnoty, a práve to nás robí silnými.

Allianz Global Assistance - Společně jsme silnější
Allianz Global Assistance - Podílíme se na úspěchu

Zodpovednosť

Podieľame sa na úspechu 
Konáme vždy čestne a profesionálne. Pre nás je dôležitá úprimnosť a férovosť.

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.