JazykAllianz Assistance na Slovensku

ASISTENČNÉ SLUŽBY

Naše asistenčné služby Vám ponúkajú pomoc pri riešení problémov s Automobilmi, Domácnosťami, Zdravím a Cestovaním.

Zistiť viac

POISTENIE

V rámci poistenia sa špecializujeme na ochranu domácností, domácich spotrebičov a mobilných zariadení.

Zistiť viac

HLÁSENIE ŠKÔD

Nahlásiť alebo zistiť stav svojej škodovej udalosti môžete tu.

Zistiť viac

Vlastník stránok

Spoločnosť AWP P & C SA so sídlom: Rue Dora Maar, 7, 93400 Saint-Ouen, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O. R. Bobigny, zapísaná na obchodnom súde v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikajúca v Českej republike prostredníctvom

AWP P&C Česká republika – odštepný závod zahraničnej právnickej osoby so sídlom: Jankovcova 1596/14b, Praha 7, 17000, IČO: 276 33 900, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel A, vložka 56112.