Jazyk

Servis domácích spotřebičů

Služba Servis domácích spotřebičů zaručuje bezproblémový chod domácnosti a poskytne Vám pomoc v případě, že některý z Vašich velkých či vestavných spotřebičů vypoví službu. Platí pro přístroje, které jsou v provozu méně než sedm let.

Asistenční službu servisu domácích spotřebičů lze využít několikrát za rok až do výše sjednaného limitu. Do ceny za poskytnutou asistenci lze zahrnout náklady na dopravu, diagnostiku, práci i náhradní díly.

Výhody, které získáte: 

 

  • oprava poškozeného výrobku,
  • uhrazení nákladů za dopravu, diagnostiku, práci,
  • jednoduché hlášení škody.

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

 

  1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.
  2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

83 % dotázaných by ocenilo servis domácích spotřebičů.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112