Jazyk

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnost splácet Vám poskytuje ochranu před nepředvídatelnými událostmi, které mohou nepříznivě zasáhnout do Vašeho finančního rozpočtu. Pokud například znenadání nejste schopni splácet svůj úvěr, uhradíme za Vás splátky po dobu Vaší indispozice.

Pojistné události kryté Pojištěním schopnosti splácet:

  • pracovní neschopnost,
  • nedobrovolná ztráta zaměstnání,
  • hospitalizace,
  • úmrtí následkem úrazu.

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

 

  1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.
  2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

Unikátní pojistka s jedním z nejširších krytí na trhu.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112