Jazyk

Pojištění prodloužené záruky

Pojištění prodloužené záruky prodlužuje záruční lhůtu domácích spotřebičů o 1, 2 nebo 3 roky ve srovnatelném rozsahu jako zákonná záruka od výrobce. Pojištění je určeno pro běžné domácí spotřebiče jako jsou lednice, mrazáky, pračky, sušičky nebo televize. Délku prodloužené záruky si volíte Vy sami.

  

Pojištění prodloužené záruky Vám zaručí:

– opravu nefunkčního výrobku,

– dodání nového výrobku v případě jeho neopravitelnosti,

– úhradu nákladů za práci a cestu technika (pokud je třeba opravit výrobek přímo u zákazníka),

– náhradní díly a materiál včetně nákladů za odeslání opraveného či nového výrobku zákazníkovi.

 

Výhody, které Pojištěním prodloužené záruky nabízí:

– největší rozsah pojistitelných výrobků na trhu,

– pojistné plnění formou opravy či náhradního výrobku až do výše pořizovací ceny (nikoliv dle časové ceny),

– nulová spoluúčast zákazníka,

– náklady hrazené přímo opraváři.

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby: 

  1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.
  2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz
  3. Telefonicky na +420 283 002 868.

Sjednání Pojištění prodloužené záruky je možné u kteréhokoli z našich obchodních partnerů.

­

­
­

Pojištění prodloužené záruky

­

 

!

Sjednání Pojištění prodloužené záruky je možné u kteréhokoli z našich obchodních partnerů.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112