Jazyk

Pojištění Náhodného poškození a odcizení

Pojištění Náhodného poškození a odcizení nabízí ochranu Vašich zařízení na 1 nebo 2 roky. Náhodné poškození (bez odcizení) je možné sjednat na 2 roky, odcizení na 1 rok. Pojištění začíná platit dnem zakoupení výrobku a chrání Váš majetek před pádem, vniknutím kapaliny do elektronických částí nebo při odcizení.

Pojištění Náhodného poškození a odcizení Vám zaručuje:

 • opravu poškozeného výrobku nebo výměnu za nový,
 • uhrazení nákladů za opravu či nový výrobek přímo výrobci či servisu,
 • ochranu v případě krádeže vloupáním za použití násilí do uzamčeného prostoru (byt, pevná uzamčená skříňka, trezor) nebo uzamčeného vozidla (zavazadlový prostor či odkládací schránka).

Kryjeme nejčastější způsoby vzniku škod na zařízení, mezi které patří:

 • pád,
 • vniknutí kapaliny do elektronických částí,
 • mechanické poškození,
 • vniknutí cizích předmětů,
 • loupež za použití nebo pohrůžky násilí,
 • krádež vloupáním za použití násilí.

 

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

 

 1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.
 2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz
 3. Telefonicky na +420 283 002 868.

Sjednání Pojištění Náhodného poškození a odcizení je možné u kteréhokoli z našich obchodních partnerů.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112