Jazyk

Pojištění mobilních zařízení

Pojištění mobilních zařízení nabízí ochranu Vašeho mobilního přístroje proti náhodnému poškození, odcizení a zneužití dat či volacího času. Pojištění je možné sjednat na 1 nebo 2 roky a platit začíná dnem zakoupení.

 

Pojištění mobilních zařízení za Vás vyřeší i tyto případy:

 • rozbití displeje či dotykové části následkem pádu,
 • vniknutí kapaliny do elektronických částí,
 • krádež vloupáním za použití násilí,
 • mechanické poškození (způsobené dětmi, třetími osobami nebo domácími mazlíčky),
 • zneužití dat a volacího času.

Výhody, které získáte: 

 

 • oprava poškozeného výrobku nebo výměna za nový,
 • uhrazení nákladů za opravu či nový výrobek přímo výrobci či servisu,
 • jednoduché hlášení škody.

Jednoduše a rychle můžete škodu nahlásit těmito způsoby:

 

 1. Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se její údaje automaticky načtou do webového formuláře hlášení škod.
 2. Online vyplněním formuláře na hlaseniskod.cz
 3. Telefonicky na +420 283 002 868.

­

­
­

Info

­

 

!

Sjednání Pojištění mobilních zařízení je možné u našich obchodních partnerů.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112