Jazyk

Pojištění asistenčních služeb Domácí asistence

Hlavní výhody Domácí asistence:

Jistota

Asistenční centrála funguje nepřetržitě. Operátor rychle zajistí příjezd odborníka na místo havárie a ten havarijní situaci vyřeší. Pokud bude Vaše domácnost v důsledku havárie neobyvatelná, obstará Vám operátor také náhradní ubytování v hotelu a dopravu do něj. Veškeré náklady do limitu pojistného plnění platíme my.

Nízká cena

Ušetříte čas se sháněním řemeslníka i náklady za provedenou opravu v domácnosti.

Pohodlí a spolehlivost

Profesionální přístup odborníků a okamžité řešení problému Vám poskytne klid a pohodlí. Samozřejmostí je sjednání termínu opravy na den a čas podle Vašich možností.

 

Objednání služby na +420 283 002 823

 • Nahlásíte operátorovi jméno, příjmení, adresu a číslo pojistné smlouvy a popíšete havarijní situaci.
 • Operátor dle domluvy vyšle na místo havárie řemeslníka a podá Vám informace o jeho výjezdu.
 • Řemeslník na místě vyhodnotí situaci a sdělí Vám rozsah vyžadované opravy a předpokládanou cenu za práci a materiál.
 • Souhlasem s cenou vyjádříte ústně svůj souhlas se smlouvou o dílo. V opačném případě není řemeslník oprávněn zasáhnout a opravu provést.
 • Po provedení opravy Vám řemeslník na místě vystaví protokol o zásahu, který vám po podpisu zároveň slouží jako záruční list na provedené práce.

S pojištěním asistenčních služeb získáte možnost obrátit se při havárii v domácnosti na tyto řemeslníky:

 

 • instalatér,
 • topenář,
 • zámečník,
 • plynař,
 • elektrikář,
 • sklenář,
 • pokrývač

­

­
­

Info

­

 

!

Uvedené služby určené k odvrácení havarijního stavu poskytujeme pouze na území České republiky.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112