Jazyk

Pojistné produkty

Naše pojištění Vám poskytne ochranu před nepředvídatelnými událostmi, které mohou nepříznivě zasáhnout Váš finanční rozpočet. Specializujeme se na neživotní pojištění a nabízíme pojistné produkty pro Vaši Domácnost.

Pojištění

Domácnost

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112