Jazyk

Zdraví

Odbornou zdravotní asistenci poskytujeme v případě nemoci či úrazu na českém a slovenském trhu jako součást životního pojištění a pojištění majetku a dělíme ji na Informační a konzultační služby po telefonu a Zdravotní a doplňkové služby.

Informační a konzultační služby po telefonu zahrnují:

• posouzení zdravotních obtíží,

• výklad lékařské zprávy či laboratorního vyšetření, vysvětlení lékařských postupů,

• dietetické, režimové a pohybové poradenství k jednotlivým druhům nemocí,

• zajištění domácí péče.

Zdravotní a doplňkové služby zahrnují:

  • hlídání a péči o děti a seniory,
  • odvoz do zdravotního zařízení,
  • doprovod k lékaři,
  • rehabilitaci,
  • nákup a dovoz potravin a léků,
  • úklid bytu a práce na zahradě,
  • péči o domácí zvířata.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112