Jazyk

Cestování

Pro přední české a slovenské pojišťovny a banky zajišťujeme v rámci cestovního pojištění zdravotní asistenci. Nabízíme širokou škálu služeb od vyšetření v zahraničním zdravotním zařízení až po převoz leteckou ambulancí zpět do Česka.

Při poskytování zdravotní asistence úzce spolupracujeme s našimi zahraničními pobočkami v 76 zemích světa a s globálním kompetenčním centrem v Mnichově (Global Medical Competence Centre), které pokrývá veškeré lékařské specializace na nejvyšší úrovni.

Výhody, které získáte v rámci svého cestovního pojištění

  • lékařské ošetření v místě dovolené,
  • telefonická konzultace zdravotního stavu s odborníkem,
  • převoz domů pod odborným lékařským dohledem.

Doplňkové asistenční služby

  • předcestovní informace (turistické informace, informace o aktuálních kurzech měn, vízové povinnosti, očkování apod.),
  • tlumočení,
  • právní asistence,
  • pomoc v případě ztráty či odcizení cestovních dokladů.

Asistence v číslech

Přes 16 000 asistenčních případů ročně.
410 repatriací ze zahraničí v roce 2015.
Spokojenost s asistenční péčí 72,4% v roce 2015
97,3 % hovorů obsloužených do 20 vteřin.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112