Jazyk

Automobily

Motoristům na cestách u nás i v zahraničí poskytujeme asistenční služby k povinnému ručení a havarijnímu pojištění. V případě, že je vozidlo nepojízdné následkem poruchy, nehody anebo chybou řidiče (např. zničený nebo ztracený klíč, vybitá autobaterie, poškození pneumatiky nebo záměna, vyčerpání či zamrznutí paliva), postaráme se o to, abyste co nejdříve mohli pokračovat v cestě.

Řidiči našich obchodních partnerů získají automaticky nárok na tyto služby:

  • oprava na místě,
  • odtah do servisu,
  • náhradní ubytování pro posádku automobilu*,
  • zajištění náhradního vozidla*,
  • zajištění alternativní dopravy zpět domů*.

 * Poskytujeme v rámci zajištění pokračování v jízdě.

Mezi naše doplňkové asistenční služby při potížích v zahraničí patří:

  • odvoz vozidla do vlasti,
  • pomoc ve finanční tísni,
  • tlumočení při komunikaci s úřady či policií.

Asistence v číslech

Přes 192 000 příchozích hovorů.
94,8 % hovorů obsloužených do 20 vteřin.
74,2 % klientů spokojených s naší asistenční péči.
Pečujeme o 1 500 000 vozidel v ČR a SR.
20 let zkušeností.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112