Jazyk

Vedení společnosti

Allianz Global Assistance - Agnieszka Krupa Generální ředitelka

Agnieszka Krupa
Generální ředitelka

Allianz Global Assistance - Zbigniew Macura

Zbigniew Macura
Provozní ředitel

Allianz Global Assistance - Vladimíra Psíková

Vladimíra Psíková

Finanční ředitelka

Allianz Global Assistance - Lubica Machovichová Technická ředitelka

Lubica Machovichová
Technická ředitelka

Allianz Global Assistance - Květoslav Nezveda

Květoslav Nezveda
HR ředitel

Allianz Global Assistance - Jindřich Bednář

Jindřich Bednář
Obchodní a marketingový ředitel

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112