Jazyk

Allianz Partners ve světě


Jsme Allianz Partners. Jsme tu, abychom pomáhali.

Allianz Partners (AP) je celosvětový lídr v poskytování asistenčních služeb a produktů neživotního pojištění. Misí skupiny je pomáhat lidem, což vystihuje i svým mottem: We Help and Protect, Anytime, Anywhere.

Allianz Partners patří do silné mezinárodní finanční skupiny Allianz SE a na trhu působí pod značkami Allianz Global Assistance, Allianz Global Automotive a Allianz Care už více než 60 let. Díky tomu má v oblasti pojištění automobilů, zdraví i cestování bohaté zkušenosti.

Pobočky

a obchodní kanceláře Allianz Partners najdete v 76 zemích světa a pracuje v nich více než 19 000 zaměstnanců, s kterými se domluvíte 70 světovými jazyky.

Asistenční služby poskytují 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Vlastník stránek

AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R.Bobigny zapsaná u obchodního soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím

AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112