Zdraví je to nejcennější, co máme. A proto jsou zde služby medické asistence a asistence k cestovnímu pojištění od Allianz Assistance. Pomůžeme Vám doma i na cestách v zahraničí. Odbornou zdravotní pomoc poskytujeme při úrazu nebo nemoci. 
Naše služby neustále vylepšujeme. Moderní technologie jako jsou aplikace na vyhodnocování symptomů, telemedicína nebo video chat si v medické asistenci našli své pevné místo. Své zkušenosti sdílíme napříč pobočkami po celém světě tak, abychom udrželi vysoký standard všude tam, kam Vás Vaše kroky zavedou. Díky našemu globálnímu kompetenčnímu centru v Mnichově jsme schopni většinu specializací pokrýt na nejvyšší úrovni. Naši operátoři jsou Vám k dispozici 24/7 a pomoci se Vám dostane až v sedmi jazycích. 
Nabízíme širokou škálu služeb od zdravotní konzultace, přes vyšetření v zahraničním zdravotním zařízení, až po převoz leteckou ambulancí zpět do Česka. Díky husté síti smluvních zdravotnických zařízení se můžete spolehnout, že bude kvalitní zdravotní péče dostupná všude, kde je to alespoň trochu možné. Pracovníci naší asistenční služby jsou Vám kdykoliv po ruce. V případě zdravotních potíží se máte na koho spolehnout. Stačí zavolat na telefonní číslo naší asistenční linky a my zařídíme zbytek. 
Je poskytován prostřednictvím kvalifikovaných lékařů a specialistů. Cílem je poskytnutí konzultace.
Obsahuje konzultování zdravotního stavu, vysvětlení lékařských pojmů a postupů, vysvětlení účelu jednotlivých vyšetření a laboratorních výsledků, vysvětlení platnosti žádanek a receptů, vysvětlení účinných látek, nežádoucích účinků léků a jejich vzájemná interakce, prenatální problematika, očkování, dietetické, režimové a pohybové poradenství, poskytnutí informací k cestovním nákladům pojištěnců, úhrady za úkony IVF (umělé oplodnění) a za stomatologii, vysvětlení principů a fungování primární péče, preventivních prohlídek a úhrad zdravotních služeb v lázních či ozdravovnách.
Asistenční služby k cestovnímu pojištění
Allianz Assistance - Asistenční služby k cestovnímu pojištění
 • lékařské ošetření v místě pobytu (dovolená, služební cesta aj.)
 • telefonická konzultace zdravotního stavu s odborníkem
 • převoz domů pod odborným lékařským dohledem (včetně možného převozu leteckou ambulancí)
 • předcestovní informace (turistické informace, informace o aktuálních kurzech měn, vízové povinnosti, očkování apod.)
 • tlumočení
 • právní asistence
 • pomoc v případě poškození, ztráty či odcizení cestovních dokladů nebo zavazadel
Zdravotní a doplňkové služby
Allianz Assistance - Zdravotní a doplňkové služby
 • Zdravotní transport: Zorganizujeme a uhradíme přepravu zákazníka do zdravotnického zařízení a zpět, případně mezi zdravotnickými zařízeními.
 • Dodávky léků: Pokud je zákazník nucen ulehnout, zařídíme dodávku předepsaných léků a uhradíme náklady. 
 • Druhotný lékařský názor a možnost se léčit v prestižních zdravotnických zařízeních: V případě, že zákazník není spokojen s diagnózou a navrhovaným postupem vlastního lékaře, nabízíme možnost druhotného lékařského názoru u předních světových specialistů a možnost léčby v prestižních zdravotnických zařízeních v Evropě i ve světě.
 • Akutní pomoc psychologa: Zajistíme návštěvu psychologa a uhradíme náklady do výše limitu. Poskytujeme informace a návrhy na další psychologickou léčbu.
 • Rehabilitace: Pokud je zákazník nucen přistoupit k rehabilitaci, zařídíme a v rámci limitu tyto procedury uhradíme.
 • Ošetřovatelská péče: Jestliže je zákazník hospitalizovaný po delší dobu, zařídíme a proplatíme ošetřovatelskou péči po jeho návratu domů. Tato péče musí být lékařsky odůvodněná. 
 • Výpomoc v domácnosti: Jestliže je zákazník hospitalizovaný po delší dobu, zařídíme a proplatíme během a po jeho návratu výpomoc v domácnosti (přípravu jídla, nákupy, hlídání a venčení domácích mazlíčků).
Informační a konzultační služby
Allianz Assistance - Informační a konzultační služby
 • Lékař na telefonu:  Cílem je poskytnutí konzultace prostřednictvím kvalifikovaných lékařů a specialistů z mnoha oborů medicíny.
 • Video chat s lékařem: Jedná se o video variantu lékaře na telefonu se stejným rozsahem služeb. Na rozdíl od telefonického kontaktu získáte možnost ukázat lékaři zranění nebo vizuální symptomy nemoci.
 • Symptom checker: Aplikace jejímž účelem je poskytovat uživatelům včasné a spolehlivé předběžné vyhodnocení symptomů. Díky adaptivnímu uvažování umělé inteligence pokládá aplikace intuitivní otázky, připraví tak předběžnou diagnózu a utřídí hlášené zdravotní problémy. Výsledné doporučení pomáhá uživateli se fundovaně rozhodnout o dalším postupu.
 • Chat s operátorem: Slouží ke zjednodušení a rychlejšímu uzavření škodních událostí, které vznikly během zahraniční dovolené klienta.
 •     
  Telemedicína: Je konzultace s lékařem s cílem stanovení diagnózy, doporučení nebo předepsání léků (medikace), pokud to legislativa umožňuje.