Vešekerý obsah webu Allianz Assistance je chráněn autorským právem se všemi vyhrazenými právy. Všechna práva na stránky, jejich obsah a uspořádání jsou vlastnictvím Allianz Partners SAS a/nebo příslušných společností Allianz Partners. Je zakázáno kopírovat, upravovat, zobrazovat, distribuovat, přenášet, redistribuovat prostřednictvím technologie framingu, publikování, prodeje, licencování, vytváření odvozených děl nebo používání jakéhokoliv obsahu, ochranné známky nebo loga pro jakékoliv účely bez předchozího písemného souhlasu Allianz Partners SAS.

Tato webová stránka je k dispozici pouze pro informační účely. Uveřejnění obsahu a přístup na webové stránky nepředstavují, ať už výslovně nebo implicitně, jakékoliv poskytování služeb nebo produktů.

Vlastníkem stránek je AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, registrační číslo 519 490 080 O.R. Bobigny zapsaná u obchodní soudu v Bobigny pod č. spisu 2016B01853, podnikající v České republice prostřednictvím společnosti:
AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby se sídlem Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČ: 276 33 900, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112.

Veškerá loga jsou použita s vědomím AWP P&C SA se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, která je jejich vlastníkem.

Kompletní znění Informací o zpracování osobních údajů obou obchodních společností naleznete ke stažení níže.

AWP Solutions ČR a SR, s. r. o. , se sídlem Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČO: 256 22 871, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. C 55651, je společností poskytující asistenční služby, a to i přeshraničně (dále také jako „AWP Solutions“), člen skupiny Allianz a Allianz Partners, spadající do České republiky.

AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 170 00, IČO: 276 33 900, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp. zn. A 56112, je autorizovanou pojišťovnou poskytující pojistné produkty a služby i přeshraničně (dále také jako „AWP P&C“), člen skupiny Allianz a Allianz Partners, spadající do České republiky.

 

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás na prvním místě. V těchto informacích vám vysvětlíme, jakým způsobem a proč jsou shromažďovány Vaše osobní údaje, s kým jsou sdíleny, a o jaké údaje se jedná. Přečtěte si, prosíme, tyto informace o zpracování osobních údajů pečlivě.

Ke stažení
plané od 25. 5. 2018
Ke stažení

Ke stažení
Ke stažení